Business Coaching

Organisaties zijn continu in beweging. Veranderingen volgen elkaar in een steeds sneller wordend tempo op. Vaak worden nieuwe organisatiestructuren, systemen, processen en procedures ‘technisch’ geïmplementeerd, zonder dat er veel aandacht wordt besteed aan de impact van de verandering voor de medewerkers van de organisatie. Bij grotere organisaties is er vaak een toegeruste coach in huis, die in voorkomende gevallen de coaching van medewerkers op zich neemt, maar in kleinere organisaties heeft men of andere prioriteiten of doet iemand het ‘erbij’. Voor de laatste groep bedrijven is dit product met name bedoeld.

Product

Coaching kan zowel gericht zijn op persoonlijke als professionele ontwikkeling, maar heeft altijd een link naar het huidig of toekomstig functioneren binnen of buiten de organisatie. Afhankelijk van een vooraf afgestemde coachopdracht, zal de coaching zich in eerste instantie richten op het omgaan met verandering, de ontwikkeling van competenties of bijvoorbeeld het scherp krijgen van carrière richting (bij boventalligheid). Uiteraard kunnen ook andere coachvragen aan de orde komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het coachen en begeleiden van (beginnend) managers/leidinggeveneden in hun rol. Coachvragen, die sec te maken hebben met privésituaties, die niet gelinkt zijn aan de organisatie, vormen geen onderdeel van de voorgestelde coaching.

Doelgroep

Doelgroep voor deze coaching zijn managers en medewerkers van organisaties, die op een kruispunt staan in hun carrière en gemotiveerd zijn om de volgende stap te zetten.

Hoe werkt het?

Organisaties dragen medewerkers voor met een coachvraag voor individuele coaching. Deze coachvraag wordt in de eerste ontdekkingssessie afgestemd met de medewerker en vastgelegd in een eenvoudige coach overeenkomst. Vervolgens wordt de coachvraag in een aantal sessies van 1½-2 uur uitgewerkt.

De sessies vinden in de vertrouwde omgeving van de organisatie plaats, zodat de medewerkers zo veel mogelijk bezig kunnen zijn met hun coachproces om vervolgens weer verder te gaan met hun werkzaamheden. Uitkomsten kunnen in overleg met betrokkenen en de organisatie eventueel worden gedeeld met anderen, maar dit is afhankelijk van de te maken afspraken hierover.

Coaching vindt plaats op een vaste dag in de week en de organisatie is zelf verantwoordelijk voor de aanmelding van maximaal 4 medewerkers per dag. Een gemiddeld coaching traject duurt overigens 5 à 6 sessies en heeft een doorlooptijd van 3 maanden.

De coaching is een combinatie van gesprekken, ervaringsoefeningen en in sommige gevallen worden er eenvoudige huiswerkoefeningen meegegeven.

Voordelen voor de organisatie

  • Coaching levert een win-win situatie op voor zowel de organisatie als de gecoachte medewerker
  • Coaching vindt inhouse bij de organisatie plaats in een vaste, vooraf afgesproken frequentie
  • Er kunnen 4 medewerkers per dag gecoacht worden, de organisatie bepaalt zelf wie dat zijn en wat hun coachvraag is
  • Er geldt één standaard dagtarief voor de organisatie
  • Coaching is op te schalen in dagen en frequentie, afhankelijk van de behoefte!

Wat kost het?

Voor deze vorm van coaching geldt een dagtarief van € 995 exclusief BTW. Mocht je als organisatie besluiten om de sessies elders te laten plaatsvinden en zijn hier kosten aan verbonden, dan zijn die voor rekening van het bedrijf.

Het gebruikte model

Onze coaching gaat uit van het feit dat de cliënt elke dag honderden beslissingen neemt, die van invloed zijn op zijn/haar mate van voldoening, balans en proces. Vaak lijken dit bewuste keuzes, maar in de praktijk blijkt dat 80% van onze keuzes gebaseerd zijn op onderbewuste overtuigingen en gewoontes, die ons belemmeren om blijvend te veranderen. Deze vorm van coaching helpt cliënten om hun belemmeringen in te zien, deze te doorbreken en achter zich te laten.

De cliënt heeft alle antwoorden en de coach stelt gerichte vragen. Dit doet de coach binnen de context van luisteren, intuïtie en benieuwdheid, waarbij de cliënt wordt gestimuleerd tot actie en leren.

De coach bedient zich van op de situatie toegesneden methoden, technieken en middelen, waarbij vanuit zowel het bewuste als het onderbewuste gecoacht kan worden. Deze vorm van coaching wordt ook wel effortless coaching genoemd.