Victor is…

Verandermanager met oog voor organisatie en mens. Van strategie naar operatie, gecombineerd met individuele of teamcoaching en begeleiding.

Persoonlijke ambitie

Ik wil mens en organisaties succesvol verder helpen in hun veranderingsprocessen en op die manier waarde toevoegen. Soms komt dit neer op het opnieuw neerzetten van teams of werkprocessen, een andere keer gaat het om de begeleiding van het proces van verandering en vaak ook om de combinatie hiervan.

Professioneel profiel

Zeer ervaren people manager, die er veel plezier in heeft kennis en ervaring in te zetten in een bij voorkeur in beweging zijnde organisatie. Ervaring op zowel leidinggevend als stafniveau, als MT-lid en als rechterhand van CEO. Dit alles in zowel een nationale als internationale omgeving. Functiegebieden variërend van financiën tot algemeen management. Vaak ingezet als people of verandermanager of als ‘linking pin’ tussen hoofddirectie en operatie. Een bouwer, die strategisch mee kan denken, maar tegelijkertijd ook de vertaling kan maken naar de praktijk inclusief de gedragscomponent.

Specialisaties

  • Het verbinden van strategie en operatie inclusief de vertaalslag naar de implementatie.
  • Het combineren van resultaat en mensgerichtheid gedurende de looptijd van een (verander)project.
  • Het individueel of in teamverband coachen en begeleiden van medewerkers en management.

Klik hieronder voor mijn Referenties en CV.