Referenties

Michael Goebel – General Manager USG Professionals Restart Deutschland

“In mijn functie als Operations Manager bij USG Restart, heb ik Victor van nabij meegemaakt in een complex transitieproces binnen het Team- en Directiemanagement van ons bedrijf. Victor ondersteunde ons vanaf de zijlijn, bij in het kaart brengen van de problemen binnen ons team en had daarbij ook veel oog voor het communicatieproces binnen de groep. Zijn scherpe analyses helpen erbij de situatie en het proces snel duidelijk te krijgen. Zijn adviezen zijn doeltreffend en maken het mogelijk op korte termijn stappen te maken. Uit zijn bijdrages blijkt ook hoe deskundig en ervaren Victor is. Zijn theoretische kennis onderschrijft hij met gerichte en waardevolle praktijkervaringen. Naast zijn inhoudelijke achtergrond, maakte Victor vooral indruk bij mij op welke wijze hij deelneemt aan het proces. Hij stelt zich als persoon onbedreigend op, en hij weet al snel op ooghoogte met alle deelnemers te komen. Zijn aard is professioneel, vriendelijk en vertrouwenwekkend. Hij weet niet alleen de groep als geheel te bewegen, ook heeft hij veel detail voor de individuele behoeften van de betrokkenen. Zijn manier van werken past naar mijn ervaring bij het begeleiden van zowel groepsprocessen, als ook uitstekend in individuele coachingstrajecten. Het werken met Victor heb ik met veel plezier gedaan en het heeft mijn eigen kennis en ervaring zeer zeker verrijkt. ”

Igor Jurgens – Procesmanager Verlonen en Factureren bij USG People

“Ik heb Victor in mijn verantwoordelijkheid als General Manager binnen mijn management team leren kennen als een zeer gewaardeerd strategisch denker, innovator en mensen mens.
Zo heeft Victor bij veranderprocessen altijd veel aandacht voor de menskant, waardoor draagvlak en succesfactoren positief beinvloed worden.
Zijn degelijke werkwijze kenmerkt zicht door een gestructureerde en gedetailleerde aanpak bij het vertalen van de verander en transitieprocessen naar de operatie.
Zijn talenten als coach heeft hij ook herhaaldelijk met succes ingezet om collega’ s te coachen naar beter functioneren in werk en privesfeer.
Victor is een zeer plezierige persoon, die integer en met passie voor de menselijke aspecten zijn doelen weet te behalen.”

Cristel Poortenaar – van Linder – Algemeen directeur bij USG Restart

Victor heeft als verandermanager ondersteuning gegeven aan het transitieproces binnen USG Restart naar een project-gestuurde organisatie met zelfsturende teams. Victor heeft het de organisatie geholpen de eerste belangrijke stappen te maken in deze transitie en met name de voorwaarden voor de inzet van zelfsturing helder neer te zetten.
Hij heeft coaching en ondersteuning gegeven aan het operationele managementteam. Zowel in teamverband als individueel heeft hij managers gecoacht bij de nieuwe manier van leidinggeven aan zelfsturende teams.
Hij heeft geholpen verschillende processen nog helderder in kaart te brengen waardoor we beter in staat waren om daadwerkelijk ownership te geven voor deze processen bij teams of individuen.
Daarnaast was hij een scherp adviseur op het gebied van communicatie. Met precies de juiste combinatie van betrokkenheid en objectiviteit kan Victor haarscherp aangeven waar de behoefte ligt op het gebied van communicatie. Niet alleen op inhoud maar vooral ook op vorm van communciatie waardoor we instaat waren verder draagvlak te creëren voor de transitie waar we als organisatie doorheen gingen.
Dit alles doet Victor op een buitengewoon prettige manier: loyaal, betrokken en gedreven. Hij geeft gevraagd en ongevraagd advies en ondersteuning met een uitgestoken hand waardoor niemand aarzelt deze aan te pakken.
Kortom: in heb Victor leren kennen als een buitengewoon kundig verandermanager en vooral ook als een zeer prettig mens en collega.

Marcel van Ravensteijn – Projectmanager Real Estate & Facility Services USG People

‘In zijn functie als Senior Projectmanager bij Start People, heb ik Victor leren kennen als een zeer positief en kundig persoon, een echt “mensen mens”. Victor heeft de eigenschap mensen positief te kunnen stimuleren en te coachen, waarbij hij mensen hun eigen werkwijze laat verbeteren, zodat zij daarmee efficiënter en beter gestructureerd om kunnen gaan met hun werkzaamheden. Dit doet hij bovendien zonder dat hier een bepaalde druk op deze persoon komt te liggen.

Victor is een kundige en prettige sparringpartner op het gebied van huisvestingsprojecten en locatie beleid. Hij zorgt voor een overzichtelijke en stimulerende omgeving, waarbij mensen goed getriggerd worden om het beste uit hun zelf te halen, dit alles met als doel een verbetering te realiseren, waarbij aspecten als kosten en tijd een belangrijke rol spelen.

Verder heb ik Victor leren kennen als een persoon, die goed voorbereid en gedocumenteerd aan de slag gaat, waardoor de zaken waar Victor zijn bijdrage aan levert goed gedocumenteerd zijn, wat in latere fases als goede basis kan dienen voor verdere ontwikkelingen.

Een aantal kenmerken die kenmerkend voor Victor zijn: Positief, Vakkundig, Accuraat, Integer, Loyaal, Coachend, Stimulerend en Innoverend.’

Bert Voorhuijzen – Functionaris Planning & Control bij Zorgpartners Midden-Holland

Victor heeft mij geholpen bij het zoeken naar een nieuwe baan. Het prettige is dat hij niet sturend is maar je handvatten aanreikt om daarmee zelf het inzicht te krijgen wat je interesses zijn, wat je talenten zijn en wat je energie geeft. Heb je dit voor jezelf bepaald dan geeft Victor advies welke functies bij jou passen en in welke richting (branche) je kan gaan zoeken. Ik heb Victor ervaren als een rustig, vriendelijk en doortastend persoon en ik heb veel aan zijn coaching gehad.

Mascha

Misschien herken je het. Je loopt ‘vast’. Je bent hard druk bezig met je carrière. Dat kost veel tijd en energie, maar levert het ook de juiste energie op? Daar stond in toen ik mijn  coaching met Victor inging. Victor heeft me geleerd mezelf de juiste vragen te stellen en daarop ook eerlijk antwoord te durven geven. Verder heeft hij me inzicht gegeven in mijn sterke kanten en valkuilen in mijn zakelijke (maar ook in mijn privé leven). Door zijn integere en oprechte aanpak heb ik een duidelijker doel gekregen en handvaten om dat doel te bereiken.