Interim Management

Organisaties zijn continu in beweging. Dat betekent dat organisatiestructuren, maar ook werkprocessen steeds blijven veranderen. Bij implementaties is er vaak alleen maar aandacht voor de technische verandering. De menselijke of gedragscomponent rondom de veranderingen wordt te vaak niet of te weinig belicht. Gevolg is dan dat het resultaat achterblijft bij de verwachtingen.

Jammer, want door een verandering integraal te bekijken en te implementeren, is de kans op succes vele malen groter. In de vele rollen, die ik bij diverse bedrijven heb mogen invullen, bleek juist het missen van de gedragscomponent cruciaal.

Als interimmanager breng ik de componenten samen. Of het nu gaat om een wijziging als gevolg van het veranderen van een organisatiestructuur, het opnieuw inrichten van werkprocessen of afdeling of het invoeren van een nieuw systeem, het is altijd de implementatie van een technische en een menselijke component.

Naast de jarenlange ervaring als projectmanager en afdelingsmanager, breng ik ook de nodige coach ervaring binnen. Naast individuele coaching heb ik ook altijd mijn teams gecoacht. En juist deze combinatie maakt de kans op een succesvolle implementatie, wat die ook moge zijn, groter. Bij | Victor is inzetbaar als interimmanager voor al uw veranderopdrachten.

Ter inspiratie een product en dienstportfolio voorbeeld, waarin een traditionele organisatie en een organisatie met zelfsturende teams naast elkaar zijn gezet.