Individuele Coaching

Je herkent het vast wel. Je loopt vast in een probleem of situatie. Dat gebeurt op je werk en/of in je persoonlijke leven. Je probeert het op een voor jou eerder werkende manier op te lossen, maar het lijkt niet (meer) te werken. Op zo’n moment is coaching een prachtige manier om daar verandering in te brengen.

Of het nu gaat om het verbeteren van je persoonlijke effectiviteit, het richting geven aan je carrière of opleiding of het spiegelen van aangeleerd gedrag, Bij | Victor begeleidt je bij je vraag of probleem. Je wordt geholpen bij het doorzien van bewuste of onbewuste patronen en je krijgt handvaten om ander gedrag te creëren.

De coaching gaat uit van het feit dat je elke dag honderden beslissingen neemt, die van invloed zijn op je mate van voldoening, balans en proces. Vaak lijken dit bewuste keuzes, maar in de praktijk blijkt dat 80% van je keuzes gebaseerd zijn op onderbewuste overtuigingen en gewoontes, die je belemmeren om blijvend te veranderen. Deze vorm van coaching helpt je om die belemmeringen in te zien, ze te doorbreken en achter je te laten.

Je hebt alle antwoorden en de coach stelt gerichte vragen. Dit doe ik binnen de context van luisteren, intuïtie en benieuwdheid, waarbij jij wordt gestimuleerd tot actie en leren.

Bij | Victor bedient zich van op de situatie toegesneden methoden, technieken en middelen, waarbij vanuit zowel het bewuste als het onderbewuste gecoacht kan worden. Deze vorm van coaching wordt ook wel effortless coaching genoemd.

Hoe werkt het?

Elk coachingstraject start op dezelfde, gestructureerde wijze, om zodoende de kans op succes zo groot mogelijk te maken. We beginnen het coachingstraject met een ontdekkingssessie. Hierin bekijken we wat je coachvraag is en wat we voor elkaar kunnen betekenen. We maken we op basis daarvan een globale schatting van het aantal sessies dat we nodig zullen hebben. Een sessie duurt ongeveer twee uur en een coachingstraject duurt normaal gesproken ongeveer drie maanden. Maar ook daarna kunnen we bijvoorbeeld twee-maandelijks twee uur sparren.

We zien elkaar in principe om de week. Op die manier krijg je voldoende tijd om hetgeen je aangereikt krijgt op je in te laten werken en in de praktijk te brengen.